chính sách hỗ trợ

Phê duyệt Khung chính sách hỗ trợ, tái định cư Dự án đường kết nối Ba Bể sang Na Hang
Đoạn đường từ huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn kết nối sang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang có tổng chiều dài khoảng 40km. Tuyến đường này khi kết nối sẽ tạo đà thúc đẩy phát triển du lịch.