Chương trình: “Góc nhìn tuần qua” số 16

Moitruong.net.vn

– Chương trình “Góc nhìn tuần qua” số này giúp quý vị nhìn lại những thông tin đáng chú ý trong tuần. Hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích, cũng như cảm xúc đến với mọi người.

Chương trình “Góc nhìn tuần qua” số 16 gồm có những nội dung chính sau đây: Báo động tình trạng trục lợi, lừa đảo trong tình hình thiên tai; Rác thải ùn ứ tại một số nơi ở Hà Nội, nguyên nhân do đâu?; Bạo hành trẻ em: Vấn đề nóng cần phải lên tiếng.

VIDEO: Góc nhìn tuần qua số 16

Ban Biên Tập Moitruong.net.vn

Chia sẻ