Chương trình Môi trường Liên hợp quốc

UAE nỗ lực phục hồi và trồng mới rừng ngập mặn ven biển
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang nỗ lực phục hồi rừng ngập mặn ven biển. Nhờ khả năng hấp thu carbon, rừng ngập mặn có thể góp phần quan trọng trong việc chống biến đổi khí hậu.