Chương trình phối hợp thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 – 2023

(Moitruong.net.vn) – Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang vừa tiến hành ký kết chương trình phối hợp với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 – 2023.

>>>Tỉnh Kiên Giang chú trọng truyền thống uống nước nhớ nguồn

>>>Tỉnh Kiên Giang triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”

Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 – 2023

Chương trình phối hợp nhằm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động (CNVCLĐ) nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, vai trò, ý nghĩa tăng trưởng xanh; khuyến khích doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong việc đầu tư máy, thiết bị hiện đại ít gây ô nhiễm môi trường, sử dụng có hiệu quả năng lượng và tài nguyên;

Đồng thời, từng bước thay đổi những hành vi, phong tục tập quán lạc hậu ảnh hưởng xấu đến môi trường sống, xây dựng nếp sống văn minh thân thiện với môi trường vì sự phát triển bền vững.

Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia phong trào thi đua, các hoạt động góp phần bảo vệ môi trường; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường ở các cấp Công đoàn, nhất là các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – làng nghề có nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường.

Quốc Tuấn