CNN

Hạn hán nghiêm trọng đe dọa nền nông nghiệp ở Tây Ban Nha
Nông dân vùng Gimenells ở Catalonia là những người chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nạn hạn hán nghiêm trọng đang tàn phá khu vực Đông Bắc Tây Ban Nha.