co2

Năm 2022 là năm nóng nhất lịch sử của nước Anh
Nhiệt độ trung bình của nước Anh năm 2022 đã lên tới mức 10 độ C lần đầu tiên kể từ khi số liệu này được ghi chép. Thời điểm nóng nhất có lúc nhiệt độ vượt 40 độ C tại England.