công bố quyết định

Công bố quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ đã trao Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy Văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.