công nghệ cao

Thủ tướng yêu cầu tăng cường chống gian lận công nghệ cao trong thi tốt nghiệp THPT
Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT và các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao.