Công tác thông tin đối ngoại góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam

Mai Hạ|06/07/2023 16:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đánh giá về công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, công tác thông tin đối ngoại giúp các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế hiểu rõ, tin tưởng và đánh giá cao về thành tựu phát triển của Việt Nam. Qua đó, tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

6-ng-trong-nghia.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chủ trì Hội nghị

Chiều 5/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại.

Phát biểu chào mừng và báo cáo một số nét nổi bật về tình hình công tác thông tin đối ngoại trong những năm vừa qua của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang bày tỏ vinh dự đăng cai tổ chức Hội nghị, đồng thời nhấn mạnh Hội nghị diễn ra vào thời điểm quan trọng khi các cấp, các ngành tiến hành đánh giá kết quả công tác trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và đề ra những giải pháp trọng tâm để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của Nghị quyết Đại hội XIII.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tin tưởng Hội nghị tiếp tục đề ra những giải pháp để công tác thông tin đối ngoại có những đổi mới mạnh mẽ trong thời gian tới, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Tổng Giám đốc TTXVN, trong nửa đầu nhiệm kỳ XIII của Đảng, thông tin đối ngoại góp phần quan trọng vào những thành tựu của đất nước trên nhiều lĩnh vực. Cùng với các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, TTXVN đã phản ánh toàn diện các vấn đề, sự kiện trong nước và trên thế giới, tạo tiếng nói đồng thuận, ủng hộ của dư luận trong và ngoài nước đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Đánh giá cao công tác thông tin đối ngoại của TTXVN thời gian qua, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng những thành tích nổi bật của TTXVN trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức bộ máy, đặc biệt là hiệu quả hoạt động trong thời gian qua với chức năng là cơ quan thông tấn nhà nước và cũng là cơ quan báo chí chủ lực hàng đầu của Đảng và Chính phủ trong tuyên truyền nói chung và thông tin đối ngoại nói riêng.

Tại Hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại Lê Hải Bình đã trình bày Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Hội nghị cũng nghe Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Chỉ đạo. Theo đó, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; ở trong nước kinh tế - xã hội đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chỉ đạo đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức bài bản, chủ động, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong cả nước. Theo đó, công tác thông tin đối ngoại bám sát các nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, đối ngoại của Đảng, nội dung thông tin toàn diện, khách quan, cân bằng; phương thức, hình thức thông tin đa dạng, ứng dụng hiệu quả các phương thức truyền thông mới, duy trì và thúc đẩy luồng thông tin tích cực về Việt Nam của dư luận quốc tế.

Có được những kết quả nêu trên, trước hết là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự nỗ lực với ý chí, quyết tâm cao của toàn lực lượng thông tin đối ngoại trong và ngoài nước. Đặc biệt vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Đây là điểm nhấn quan trọng trong công tác tham mưu của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác thông tin đối ngoại nói chung và hoạt động của Ban Chỉ đạo nói riêng còn một số hạn chế, như: tình trạng báo chí đưa tin thiếu khách quan vẫn còn tồn tại; việc đổi mới thông tin đối ngoại chưa được triển khai đồng đều giữa các cơ quan, phương thức địa phương; chưa phát huy được sự tham gia tích cực của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo.

Cũng theo Báo cáo, Ban Bí thư đã có quyết định kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Chỉ đạo gồm bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; bà Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

6-thong-tin-doi-ngoai.jpg
Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã báo cáo, trao đổi về công tác triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại tại cơ quan, đơn vị mình, trong đó tập trung vào đổi mới nội dung, phương thức, nguồn lực triển khai thông tin đối ngoại.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại khẳng định những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại trong 6 tháng đầu năm 2023 cũng như nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nêu rõ, công tác thông tin đối ngoại đã giúp các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế hiểu rõ, tin tưởng và đánh giá cao về thành tựu phát triển đất nước ta trong chặng đường nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII vừa qua. Qua đó, tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế, quảng bá hình ảnh một đất nước Việt Nam độc lập, tự chủ, giàu bản sắc văn hóa, tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Với tinh thần mới của Kết luận số 57-KL/TW, để triển khai hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong 6 tháng cuối năm, hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục quán triệt chủ trương "tăng cường thông tin đối ngoại" và "tăng cường, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ truyền thông mới, mạng xã hội trong thông tin đối ngoại, đấu tranh dư luận"; phát huy vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong công tác chính trị tư tưởng, đối ngoại như tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc năm 2021 và mới nhất là Kết luận số 57 của Bộ Chính trị đã xác định.

Đồng thời, cần đổi mới hơn nữa tư duy và phương thức triển khai công tác thông tin đối ngoại; tăng cường chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo và khả năng, cơ chế phản ứng nhanh trước những chuyển biến chiến lược của môi trường quốc tế và khu vực.

Bài liên quan
  • Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
    Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng 300 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách tỉnh Quảng Nam nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác thông tin đối ngoại góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam