công trình cấp nước sinh hoạt

Bắc Kạn đầu tư xây dựng 24 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ký Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án cấp nước sinh hoạt tập trung vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh năm 2023 - 2025.