công trình xây dựng

Thanh Hóa: Xã Tân Trường hàng ngàn m2 đất nông nghiệp bị sử dụng sai mục đích
Theo TX Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, qua quá trình kiểm tra, rà soát đã phát hiện 194 trường hợp xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp tại xã Tân Trường.