cứu hộ cứu nạn

Góc nhìn tuần qua: "Chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm"
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công văn chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022.