đa dạng sinh học

Thanh Hóa: Đánh thức tiềm năng du lịch tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông
Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông là một trong những khu bảo tồn có giá trị đa dạng sinh học tầm quốc gia và quốc tế, được xem là khu vực có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch cộng đồng.