Đà Lạt (Lâm Đồng) hai cơ sở ô nhiễm nghiêm trọng chưa được xử lý

(Moitruong.net.vn) – Theo thông tin trên báo Lâm Đồng, ngành chức năng Đà Lạt cho biết, trên địa bàn thành phố hiện vẫn còn 2 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng căn cứ theo các quy định của Chính phủ.

Cơ sở thứ nhất là Bãi rác Cam Ly ở Phường 5 (Đà Lạt) – ảnh minh họa

Cơ sở thứ nhất là Bãi rác Cam Ly ở Phường 5. Tổng diện tích của bãi rác này khoảng 12 ha được sử dụng để xử lý rác thải của Đà Lạt trong nhiều năm, chủ yếu là chôn lấp tự nhiên xuống các khu vực thấp. Dù bãi rác này đã ngừng sử dụng trong thời gian gần đây nhưng lượng nước thải rỉ ra từ số rác chôn lấp vẫn tiếp tục gây ô nhiễm cho môi trường chung quanh. Hiện Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đang lập phương án xử lý bãi rác này theo phương pháp hoàn nguyên tại chỗ; đồng thời Lâm Đồng cũng vận động nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương để xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng này trong thời gian đến.

Cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng thứ 2 là Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch – Đà Lạt. Theo ngành chức năng, Bệnh viện này đến nay về cơ bản đã hoàn thành các nội dung cam kết thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường về quản lý và xử lý môi trường không khí, chất thải rắn, chất thải nguy hại theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt. Tuy nhiên, nguồn phát sinh ô nhiễm chính của Bệnh viện là nước thải y tế chưa được xử lý theo đúng qui định; hệ thống xử lý nước thải chưa xử lý nước thải đáp ứng các quy định hiện hành, không đạt quy chuẩn cho phép; Bệnh viện cũng chưa tiến hành lập hồ sơ chứng nhận ra khỏi danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ngoài ra, thống kê của Đà Lạt cho biết, toàn thành phố hiện nay có 21 cơ sở chế biến cà phê trên địa bàn. Trong đó, nhiều cơ sở chế biến cà phê không thực hiện đủ cam kết môi trường

Hầu hết các cơ sở này đóng chân tại các vùng ven Đà Lạt nơi người dân trồng nhiều diện tích cà phê; nhiều nhất là tại xã Tà Nung với 12 cơ sở, kế đến là xã Trạm Hành với 6 cơ sở, 1 cơ sở tại xã Xuân Trường, 1 cơ sở tại xã Xuân Thọ và 1 cơ sở tại Phường 6. Trong 21 cơ sở này, thành phố Đà Lạt quản lý hồ sơ môi trường 20 cơ sở, 1 cơ sở còn lại thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh quản lý.

Khảo sát của ngành chức năng cho thấy các cơ sở này dù đã xây dựng hồ sơ về môi trường nhưng chưa thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung đã cam kết, chưa thực hiện việc báo cáo định kỳ, chưa thường xuyên việc giám sát chất lượng chất thải của đơn vị. Một số cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng việc vận hành hệ thống này còn mang tính đối phó, nhất là các cơ sở sản xuất cà phê ướt; một số cơ sở còn xả nước thải trực tiếp ra môi trường.

Gia Hân (T/h)