Đà Nẵng: Cho phép nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm, cơ sở phát hành xuất bản phẩm hoạt động trở lại

Moitruong.net.vn

– Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo cho phép các nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm, cơ sở phát hành xuất bản phẩm hoạt động trở lại để phục vụ cho năm học mới.

Thông tin từ UBND thành phố Đà Nẵng, sau gần 1 tháng thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19. Tình hình dịch trên địa bàn đang dần được kiểm soát, thành phố Đà Nẵng quyết định nới lỏng một số biện pháp và cho phép một số hoạt động được khôi phục trở lại để đảm bảo việc phát triển kinh tế và cuộc sống của người dân.

Đà Nẵng cho phép nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm, cơ sở phát hành xuất bản phẩm hoạt động trở lại

Ngày 12/9, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất cho phép các nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm, cơ sở phát hành xuất bản phẩm được hoạt động trở lại. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp phép hoạt động cho các doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm. Riêng đối với cửa hàng văn phòng phẩm và các cơ sở phát hành là hộ kinh doanh thuộc quyền quản lý của UBND các quận, huyện. Tuỳ theo thẩm quyền quản lý để thực hiện việc tiếp nhận, phê duyệt, cấp giấy đi đường cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cá nhân.

Phương thức giao nhận sách giao khoa, dụng cụ học tập các địa phương, đơn vị căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để có hình thức giao nhận phù hợp. Đối với khu vực Vùng xanh (những địa bàn có nguy cơ thấp), phụ huynh và học sinh đặt hàng và cơ sở phát hành giao sách giáo khoa, đồ dùng học tập qua doanh nghiệp bưu chính hoặc đội ngũ shipper công nghệ đã được cấp phép hoạt động, thanh toán trực tuyến với cơ sở phát hành hoặc trực tiếp qua shipper. Đối với khu vực Vùng vàng, Vùng đỏ (những địa bàn có mức độ nguy cơ, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao), phụ huynh, học sinh đặt hàng và thanh toán qua đại diện Tổ dân phố, Ban Điều hành khu dân cư, Tổ Covid-19 cộng đồng sau đó Đại diện Tổ dân phố, Ban Điều hành khu dân cư, Tổ Covid-19 cộng đồng đặt hàng với các cơ sở phát hành, cơ sở phát hành xác nhận đơn hàng, địa điểm giao hàng và giao sách giáo khoa, đồ dùng học tập qua doanh nghiệp bưu chính hoặc đội ngũ shipper công nghệ đã được cấp phép hoạt động, thanh toán trực tuyến với cơ sở phát hành hoặc trực tiếp qua doanh nghiệp bưu chính, đội ngũ shipper.

Ngoài ra, nếu cơ sở phát hành tự thực hiện dịch vụ vận chuyển, ưu tiên lựa chọn nhân viên đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 của đơn vị để giao sách đến phụ huynh, học sinh hoặc đại diện Tổ dân phố, Ban Điều hành khu dân cư, Tổ Covid-19 cộng đồng. Việc giao nhận sách phải đảm bảo nghiêm túc quy định phòng, chống dịch.

Đức Biền