Đà Nẵng: Đến năm 2025, 100% nguồn rác sẽ được phân loại

Moitruong.net.vn

– Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025, các phường, xã phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn khu công nghiệp.

Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch thực hiện về việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Đến năm 2025, tất cả các phường, xã phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, tổ chức thực hiện phân loại rác thải tại nguồn.

Đà Nẵng loay hoay với rác thải sinh hoạt

Theo đó, kế hoạch của Đà Nẵng sẻ đặt mục tiêu đến năm 2025, tất cả các phường, xã tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình; 100% khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, tổ chức thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; kế hoạch nhằm tăng cường năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH), nâng cao chất lượng công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Đối với việc triển khai phân loại CTRSH tại nguồn, kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025, tất cả các phường, xã tổ chức phân loại CTRSH tại hộ gia đình; 100% khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, tổ chức thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; tỷ lệ CTRSH tái chế, tái sử dụng đạt ít nhất 12% vào năm 2020 và 15% vào năm 2025.

Công tác thu gom, vận chuyển CTRSH đặt mục tiêu 95% tổng lượng CTRSH phát sinh được thu gom và xử lý; đảm bảo tất cả các khu dân cư, khu đô thị có điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH được quy hoạch, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng về phương tiện thu gom, vận chuyển, không để rơi vãi CTRSH tại điểm tập kết và trên đường vận chuyển.

Đối với công tác xử lý CTRSH, phấn đấu đến năm 2020, dừng hoạt động chôn lấp CTRSH không đảm bảo vệ sinh tại bãi chôn lấp; đầu tư xây dựng mới nhà máy xử lý chất thải rắn và nâng cấp các công trình đảm bảo xử lý triệt để các nguồn thải phát sinh từ bãi chôn lấp rác Khánh Sơn, quận Liên Chiểu. Đầu tư cơ sở xử lý CTRSH có tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 25%.

Dự kiến, tổng kinh phí các dự án đầu tư cho kế hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt khoảng 8.500 tỷ đồng, trong đó, ngân sách đầu tư của thành phố trên 1.900 tỷ đồng, ngân sách đầu tư của doanh nghiệp 6.600 tỷ đồng.

Tú Anh (T/h)