TP Đà Nẵng

Tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm TP. Đà Nẵng
Tàu tuần tra Settsu thuộc biên chế tại Bộ Tư lệnh Vùng 5, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển quốc tế trong thời gian 1 tháng tại vùng biển Đông Nam Á.