TP.Đà Nẵng

Đà Nẵng triển khai các giải pháp chống hạn, phục vụ sản xuất
Ngày 14/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng cho biết, sở vừa ban hành văn bản báo cáo tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp vụ hè thu năm 2024 trên địa bàn.