TP.Đà Nẵng

Đà Nẵng: Phát hiện doanh nghiệp xả thải ra môi trường
Chiều 5/1, Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (chủ đầu tư KCN Liên Chiểu, Đà Nẵng) phối hợp với Công an TP Đà Nẵng xử lý một công ty chuyên sản xuất giấy để nước thải chảy ra môi trường.