chất thải rắn sinh hoạt

Hội An sau 8 tháng triển khai thí điểm thu phí chất thải rắn sinh hoạt
Mặc dù lượng khách du lịch tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái nhưng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ở phường Cẩm Nam (Hội An) chỉ tăng khoảng 25,78% so với năm ngoái. Đó là tín hiệu đáng mừng sau 8 tháng triển khai thí điểm thu phí chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực này.