quận Liên Chiểu

Di tích lịch sử đình Đa Phước ở Đà Nẵng đang bị xâm hại
Trái với sự tôn nghiêm của một di tích lịch sử, đình làng Đa Phước (tại P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã và đang bị xâm hại bởi một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD) nhưng chính quyền địa phương lại không xử lý dứt điểm.