Đà Nẵng tổ chức dạy học dựa vào phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch

Moitruong.net.vn

– Sở Y tế TP.Đà Nẵng vừa ban hành Công văn sô 5689/SYT-NVY hướng dẫn phương án phòng, chống dịch Covid – 19 tại các trường học khi học sinh, sinh viên đi học trực tiếp trở lại nhằm đảm bảo an toàn và kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Theo đó, căn cứ phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch theo từng địa bàn cấp phường/xã, cấp quận/huyện, cấp thành phố để quyết định tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp đối với các cơ sở trường học cho phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại từng địa bàn theo nguyên tắc khu vực nào kiểm soát được dịch thì chủ động cho học sinh trở lại trường học tập.

Ảnh minh họa

Đối với các địa phương thuộc cấp độ dịch 1 (nguy cơ thấp): Tổ chức dạy học trực tiếp, củng cố điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đối với các địa phương thuộc cấp độ dịch 2 và 3 (nguy cơ trung bình và cao): Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương quyết định kế hoạch dạy học trực tiếp cho từng lớp, khối lớp. Với các địa phương thuộc cấp độ dịch 3, cấp học phổ thông, ưu tiên dạy trực tiếp các lớp 5, lớp 9 và lớp 12; sau mỗi tuần, các cơ sở giáo dục đánh giá mức độ an toàn và xin ý kiến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 địa phương để tăng dần số lượng học sinh; các lớp còn lại tổ chức hình thức dạy học trực tuyến, trên truyền hình.

Đối với các địa phương thuộc cấp độ dịch 4 (nguy cơ rất cao): Tùy vào tình hình thực tế và tiến độ triển khai kế hoạch năm học tại địa phương để tổ chức hình thức dạy học trực tuyến, trên truyền hình, giao bài tự học…; với cấp học mầm non: không cho trẻ đến trường; với cấp học giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên: tổ chức dạy học trực tuyến và dạy trên truyền hình, giáo viên hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, học sinh học tập, vui chơi tại nhà theo các hình thức phù hợp, phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn học sinh sử dụng hiệu quả, an toàn các thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, học qua truyền hình, có phương án chuyển tài liệu học tập đến những học sinh còn thiếu thiết bị học tập trực tuyến, học qua truyền hình. Các cơ sở cơ sở trường học thực hiện công tác quản lý, điều hành các hoạt động; thường xuyên theo dõi, quản lý chặt chẽ việc dạy học trực tuyến của giáo viên, việc học tập của học sinh.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.Đà Nẵng còn hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19 đối với các cơ sở trường học. Đồng thời, lên phương án xử lý khi trường học xuất hiện ca nhiễm, nghi nhiễm Covid – 19. Yêu cầu Sở, ban, ngành, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện để đảm bảo an toàn dịch bệnh khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Đức Biền