Đắk Nông: Quyết định thành lập Vườn Quốc gia Tà Đùng

Moitruong.net.vn

– Ngày 12/8, UBND tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng thành Vườn Quốc gia Tà Đùng.

Vườn Quốc gia Tà Đùng nằm trên địa bàn huyện Đắk Glong, tiền thân là Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, được thành lập ngày 06/1/2003. Ngày 8/2/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 185/QĐ-TTg công nhận Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng thành Vườn Quốc gia Tà Đùng.

Vườn Quốc gia Tà Đùng có chức năng bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn các nguồn gen sinh vật nguy cấp, quý hiếm, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng kín lá rộng thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi thấp và rừng kín lá rộng thường xanh mưa ẩm nhiệt đới của vùng sinh thái Tây Nguyên.

Vườn Quốc gia Tà Đùng 

Nhiệm vụ của Vườn Quốc gia Tà Đùng là bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có; khoanh nuôi, tái sinh, phục hồi rừng; làm giàu rừng tự nhiên; gây ươm các loài cây bản địa, đặc hữu quý hiếm để trồng rừng mới, nâng cao độ che phủ và đảm bảo an ninh môi trường; nâng cao khả năng phòng hộ của rừng về giữ nước, hạn chế xói mòn, lũ lụt, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần ổn định sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân vùng hạ lưu.

Theo Quyết định số 185/QĐ-TTg, Vườn Quốc gia Tà Đùng có tổng diện tích tự nhiên 20.937,7ha, với 3 phân khu: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu dịch vụ – hành chính.

Vườn Quốc gia Tà Đùng Cung ứng các dịch vụ môi trường rừng, đảm bảo an ninh môi trường. Phòng hộ đầu nguồn lưu vực các sông Đồng Nai, Krông Nô, Sêrêpôk và các sông suối nhỏ khác. Lưu giữ nguồn gen, cung ứng hiện trường cho hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, thăm quan, du lịch sinh thái, giáo dục môi trường.

Đồng thời sau khi thành lập, Vườn Quốc gia Tà Đùng còn có nhiệm vụ khoanh nuôi, tái sinh, phục hồi rừng; làm giàu rừng tự nhiên; gây ươm các loài cây bản địa, đặc hữu quý hiếm để trồng rừng mới, nâng cao độ che phủ và đảm bảo an ninh môi trường; nâng cao khả năng phòng hộ của rừng về giữ nước, hạn chế xói mòn, lũ lụt, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần ổn định sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân vùng hạ lưu.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông đã công bố quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng; Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng. Ông Khương Thành Long, nguyên Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng được Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Vườn Quốc gia Tà Đùng.

Ngọc Ánh (t/h)