đấu giá quyền sử dụng đất

Thanh Hóa lên phương án đấu giá nhiều mặt bằng khu dân cư
UBND tỉnh Thanh Hóa đã ủy quyền cho hai địa phương huyện Thiệu Hóa và huyện Thọ Xuân thực hiện quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, đối với nhiều mặt bằng quy hoạch khu dân cư trên địa bàn....