Thanh Hóa lên phương án đấu giá nhiều mặt bằng khu dân cư

Sơn Hà|24/10/2023 08:41
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ủy quyền cho hai địa phương huyện Thiệu Hóa và huyện Thọ Xuân thực hiện quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, đối với nhiều mặt bằng quy hoạch khu dân cư trên địa bàn....

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ủy quyền cho UBND huyện Thiệu Hóa, Thọ Xuân phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo đó, huyện Thiệu Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với mặt bằng quy hoạch khu dân cư đô thị phía Tây Bắc thuộc thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, với tổng diện tích mặt bằng quy hoạch là 9,47 ha, diện tích đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất là 36.234,1 m2 (bao gồm 320 lô đất).

00.jpg
Ảnh minh họa

UBND huyện Thọ Xuân phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 mặt bằng quy hoạch với tổng diện tích mặt bằng quy hoạch là 2,72 ha, tổng diện tích đất được đưa ra đấu giá là 1,17 ha.

3 mặt bằng quy hoạch gồm: Khu dân cư đồng Chằm, xã Xuân Giang: Diện tích quy hoạch 1,21ha; diện tích đấu giá 0,48ha; Khu dân cư đồng Chẵn, thôn 5, xã Xuân Giang: Diện tích quy hoạch 1,21ha; diện tích đấu giá 0,48ha; Khu dân cư Cửa Hồ, xã Thọ Lập: Diện tích quy hoạch 0,30ha; diện tích đấu giá 0,21ha.

Theo nội dung 2 quyết định trên, UBND huyện Thiệu Hóa và UBND huyện Thọ Xuân có trách nhiệm tổ chức việc đấu giá theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; quyết định đấu giá quyền sử dụng đất; giám sát thực hiện cuộc đấu giá theo quy định; ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá (nếu có) và thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

01.jpg
Một góc huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

UBND huyện Thiệu Hóa và UBND huyện Thọ Xuân chỉ được đưa quỹ đất ra đấu giá, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khi mặt bằng đưa ra đấu giá đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu giá và Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Thời gian ủy quyền kể từ ngày các quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 04/10/2023 đến ngày 31/12/2023.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND huyện Thiệu Hóa, UBND huyện Thọ Xuân và Sở Tư pháp, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan liên quan về tính chính xác của nội dung tham mưu về ủy quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định này.

UBND huyện Thiệu Hóa, UBND huyện Thọ Xuân có trách nhiệm thực hiện nghiêm Luật Đấu giá tài sản, Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh và pháp luật liên quan; trong quá trình thực hiện UBND huyện Thọ Xuân kịp thời báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa các nhiệm vụ vượt thẩm quyền (nếu có) để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

03.jpg
Một góc thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa.

Kết thúc nhiệm vụ được ủy quyền, UBND huyện Thiệu Hóa, UBND huyện Thọ Xuân báo cáo kết quả bằng văn bản về UBND tỉnh Thanh Hóa để theo dõi, chỉ đạo; đồng thời, gửi về Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa để tổng hợp, theo dõi.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và Công an tỉnh Thanh Hóa, theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và quy định tại Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời các sở, ngành này có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Thiệu Hóa, UBND huyện Thọ Xuân triển khai thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa lên phương án đấu giá nhiều mặt bằng khu dân cư