Quy định mới về thẩm quyền duyệt giá khởi điểm đấu giá đất tại Hà Nội

Nguyên Lâm|07/05/2023 13:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

UBND TP Hà Nội sẽ phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng quy định trong Bảng giá đất hiện hành của Thành phố) từ 30 tỷ đồng trở lên. Khu vực đấu giá đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng sẽ do UBND cấp huyện phê duyệt.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 07/2023 về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND Thành phố quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn.

dat-dai.jpg
Ảnh minh họa.

Theo quyết định trên, UBND TP. Hà Nội phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng quy định trong Bảng giá đất hiện hành của Thành phố) từ 30 tỷ đồng trở lên.

UBND Thành phố phân cấp cho UBND cấp huyện phê duyệt giá khởi điểm đấu giá các trường hợp còn lại. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2023.

Trước đó, tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND, chủ thể có thẩm quyền quyết định định giá khởi điểm đấu giá đất được quy định là Chủ tịch UBND Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện trên địa bàn TP. Hà Nội.

Như vậy, theo Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND, từ tháng 5/2023, chủ thể có thẩm quyền và chịu trách nhiệm phê duyệt quyết định giá khởi điểm đấu giá đất sẽ chuyển từ cá nhân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và Chủ tịch UBND các quận, huyện trên địa bàn sang thành UBND TP. Hà Nội và UBND các quận, huyện trên địa bàn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy định mới về thẩm quyền duyệt giá khởi điểm đấu giá đất tại Hà Nội