Thanh Hóa: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023

Nguyễn Trường – Sơn Hà|26/03/2023 16:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định số: 949 QĐ/UBND về việc phê duyệt, điều chỉnh bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 gồm 172 dự án; tổng diện tích đất theo quy hoạch 358,44 ha; tổng diện tích đất thực hiện đấu giá 110,98 ha; tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu 4.459,5 tỷ đồng; tiền sử dụng đất thu được sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật 2.962,7 tỷ đồng.  Đồng thời, điều chỉnh tên dự án: “Khu dân cư thôn 1 (Quyết định số 8883 /QĐ-UBND ngày 28/12/2018) tại xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn thành: “Khu dân cư thôn 7 (Quyết định số 8884/QĐ-UBND ngày 28/12/2018)”; Điều chỉnh diện tích dự án: Khu dân cư thôn Chả Thượng, xã Mỹ Tân huyện Ngọc Lặc theo diện tích mặt bằng quy hoạch được UBND huyện Ngọc Lặc phê duyệt. ; Điều chỉnh diện tích đấu giá 8 dự án tại huyện Như Xuân và 20 dự án tại huyện Đông Sơn. 

dau-gia-dat.jpg
Số tiền sử dụng đất thu được sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật ở các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là 2.962,7 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa khẩn trương tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo quy định của pháp luật. Rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung khác có liên quan đối với từng dự án, phải đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành mới được tổ chức đấu giá. Lựa chọn các đơn vị tổ chức đấu giá phải có kinh nghiệm, năng lực tốt và việc tổ chức thực hiện đấu giá phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Các đơn vị có tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất thực hiện ký văn bản cam kết và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 phải tổ chức đấu giá thành công, hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 đã được phê duyệt. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa khi xây dựng giá đất, thẩm định, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, phải sát với giá thị trường để tổ chức đấu giá đạt hiệu quả cao, mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách nhà nước; thực hiện quy trình, thủ tục thực hiện đấu giá phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa thực hiện; đồng thời, thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan
  • Thanh Hóa: “Quy hoạch” khai thác nước dưới đất
    UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023