dầu thô

Thanh Hóa: Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 cao kỷ lục
6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có sự tăng trưởng vượt bậc, tuy nhiên con số tuyệt đối chủ yếu tăng do thu tiền sử dụng đất và từ hoạt động xuất nhập khẩu, trong đó chủ yếu từ thuế giá trị gia tăng mặt hàng dầu thô.