Đầu tư 5,4 tỷ đồng phát triển đàn bò theo hướng công nghệ cao

(Moitruong.net.vn) – Nhằm mục đích hình thành những vùng sản xuất chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, Dự án “Phát triển đàn bò theo hướng công nghệ cao” tại An Giang, với tổng kinh phí thực hiện 5.417 triệu đồng đã được phê duyệt.

chan nuoi

An Giang phát triển đàn bò theo hướng công nghệ cao

Theo đó, khi dự án “Phát triển đàn bò theo hướng công nghệ cao” được triển khai sẽ hình thành những vùng/khu vực sản xuất chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo sản phẩm đạt các tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước; tăng hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất chăn nuôi, giải quyết được 100% vấn đề ô nhiễm môi trường do áp dụng công nghệ cao trong chăn nuôi.

Thời gian thực hiện dự án từ 2017 – 2020. Công nghệ tạo đột phá trong tái cơ cấu nông nghiệp An Giang thu hoạch lúa vụ Hè thu đạt 57,8% diện tích xuống giống An Giang đào tạo nghề cho 4.200 lao động nông thôn. Dự án sẽ triển khai thí điểm tại các huyện Tri Tôn và Châu Thành.

Mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao này, lãi cao hơn, giảm chi phí thức ăn. Đồng thời quản lý được dịch bệnh, chất lượng con giống góp phần giảm rủi ro và đảm bảo thu nhập cho người chăn nuôi. Tạo sự ổn định về đầu ra sản phẩm, đảm bảo cung cấp nguồn sản phẩm thịt chất lượng hơn.

Ngoài ra, khi thực hiện mô hình này những hộ chăn nuôi đều phải đáp ứng tiêu chí về vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, có biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi phù hợp. Do đó dự án góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi nói riêng và môi trường sống cho người dân quanh khu vực chăn nuôi nói chung.

AGP