chăn nuôi

Ninh Bình đặt mục tiêu chấm dứt việc sử dụng hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản vào năm 2030
Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND về triển khai “Thực hiện Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2024 - 2030”.