Đề xuất doanh nghiệp phải mua bảo hiểm trách nhiệm môi trường

Moitruong.net.vn

– Cử tri Bến Tre kiến nghị cần có cơ chế mua bảo hiểm trách nhiệm môi trường bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý về môi trường là một loại hình bảo hiểm về trách nhiệm bồi thường cho bên mua bảo hiểm để chi trả cho các hoạt động phục hồi thiệt hại môi trường do ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và thiệt hại về đa dang sinh học, nhằm bảo đảm các khoản chi trả cần thiết để bồi thường thiệt hại về môi trường.

Tại một số nước trên thế giới, loại hình bảo hiểm này thường được biết đến với các tên gọi khác nhau như bảo hiểm trách nhiệm pháp lý ô nhiễm, bảo hiểm trách nhiệm pháp lý suy giảm môi trường, bảo hiểm trách nhiệm pháp lý ô nhiễm môi trường… và tại Việt Nam được gọi là bảo hiểm trách nhiệm BTTH về môi trường.

Ảnh minh họa

Theo nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre vừa được Ban Dân nguyện chuyển đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong quá trình sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường lần này cần kiên định nguyên tắc “Ai gây ra ô nhiễm môi trường, người đó phải chịu trách nhiệm xử lý ô nhiễm” và có giải pháp thay đổi về nhận thức, hành vi của toàn xã hội.

Ngoài ra, cử tri Bến Tre cũng đặt vấn đề “gốc của vấn đề bảo vệ môi trường là làm sao tạo ra thay đổi toàn diện về nhận thức và hành vi của toàn xã hội, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong bảo vệ môi trường, vì sự phát triển bền vững.” Vì thế cần có giải pháp thay đổi toàn diện về nhận thức và hành vi của toàn xã hội.

Ngoài ra, Bộ này cũng đã tập trung xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo hướng kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường, tăng chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; triển khai các giải pháp nhằm tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, ngành, đoàn thể… tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn đang tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường; mở rộng hệ thống đường dây nóng đến các cấp huyện, xã nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc gây ô nhiễm môi trường, ngăn chặn đến mức thấp nhất các sự cố môi trường có thể xảy ra.

Đặc biệt, trong năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức thanh tra theo vùng để nắm bắt và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về môi trường; tiếp tục chỉ đạo các địa phương duy trì hoạt động giám sát thường xuyên đối với các dự án lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Minh Châu