Diễn đàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Khánh Chi|23/06/2024 18:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng 23/6, Viện Nghiên cứu Chiến lược chính sách công thương (Bộ Công thương) và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình Diễn đàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp thời kỳ hội nhập năm 2024.

Đề cao vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa XI) đã nêu “thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế…Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng luật pháp, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ Tổ quốc”. Tiếp đó, đến Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta đã nhấn mạnh sự cần thiết của nhiệm vụ “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh”.

anh.jpg
Toàn cảnh Diễn đàn

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 – NQ/TW, ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, hướng đến phát triển đội ngũ doanh nhân có chuẩn mực đạo đức, có văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận được tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới. Để kịp thời động viên, khuyến khích các doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp góp phần hình thành bản sắc riêng cho văn hóa kinh doanh Việt Nam. Xây dựng và phát triển nền tảng văn hóa kinh doanh Việt Nam gắn với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

a1.jpg
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam là một trong những đơn vị được đạt danh hiệu : TOP 10 Doanh nghiệp tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Văn hóa doanh nghiệp năm 2024”

Xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, hướng tới các thương hiệu mạnh có thể trở thành biểu tượng của quốc gia. Những thương hiệu đó đại diện cho những giá trị về sức sáng tạo, tính kỷ luật, sự tiên phong, trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Trần Văn Mạnh - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cho biết: "Diễn đàn được tổ chức để kịp thời động viên, khuyến khích các doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, góp phần hình thành bản sắc riêng cho văn hóa kinh doanh Việt Nam".

"Việc xây dựng và phát triển nền tảng văn hóa kinh doanh Việt Nam gắn với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, hướng tới các thương hiệu mạnh có thể trở thành biểu tượng quốc gia. Những thương hiệu đó đại diện cho những giá trị về sức sáng tạo, tính kỷ luật, sự tiên phong, trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh"
, ông Trần Văn Mạnh nhấn mạnh.

a3.jpg
Vinh danh các doanh nghiệp tại Diễn đàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Văn hóa doanh nghiệp thời kỳ hội nhập

Ông Trần Văn Mạnh bày tỏ, bằng việc bảo trợ Diễn đàn, chúng tôi hi vọng sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị, khuyến khích, vận động đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam phấn đấu thực hiện chuẩn mực đạo đức, xây dựng văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận tinh hoa văn hóa thế giới, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu là doanh nhân, đại diện doanh nghiệp tham gia diễn đàn đều nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong sự phát triển của mỗi đơn vị. Trong đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được coi là "chìa khóa vàng" để xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diễn đàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh