điều kiện thời tiết

Sau El Nino, La Nina có thể xuất hiện vào nửa cuối năm 2024
Năm 2024, trạng thái ENSO có khả năng chuyển sang pha La Nina vào các tháng cuối năm, kéo theo nhiệt độ lạnh bất thường ở Thái Bình Dương.