Định danh điện tử

Sáng nay, UBTVQH cho ý kiến về Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
Trình bày tờ trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) với 04 nhóm chính sách và 06 chính sách với Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).