đô thị sinh thái

Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc phát triển theo hướng đô thị sinh thái chất lượng cao
Đô thị Cần Giuộc là đô thị trọng điểm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vai trò hỗ trợ, giảm áp lực gia tăng dân số tại Thành phố Hồ Chí Minh; là đô thị động lực để phát triển kinh tế-xã hội tại khu vực phía Đông và toàn tỉnh Long An.