“Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”, đô thị sinh thái

Vũ Thành|10/12/2023 20:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030 được quy hợp và tích hợp các nội dung của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thu được nhiều kết quả thuận lợi và tác động tích cực vào lộ trình xây dựng thành phố môi trường, hướng đến đô thị sinh thái.

Theo Phó Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng) Nguyễn Thị Kim Hà, Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030 được xây dựng trên cơ sở những định hướng, mục tiêu của Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tích hợp các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, kể cả những quy định mới. Chính vì vậy, đề án đã được triển khai định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái và có đầy đủ cơ sở pháp lý, phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường.

“Thành phố đã triển khai thực hiện đồng bộ 4 nhóm mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm gồm: phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm; cải thiện môi trường, giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Với định hướng của Nghị quyết số 43-NQ/TW là xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái và một số quy định liên quan đến sinh thái trong Luật Bảo vệ môi trường, thành phố đã triển khai nội dung các thành phần chuyên biệt về sinh thái. Đồng thời, tuyên truyền, kêu gọi, vận động người dân thành phố chung tay xây dựng thành phố môi trường, thực hiện các phong trào “Ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp”, làm sạch bãi biển, phân loại rác tại nguồn...”, bà Nguyễn Thị Kim Hà nói.

img_6015.jpeg
Ảnh minh họa

Cùng với đó, thành phố đã thiết lập hợp tác hỗ trợ kỹ thuật chặt chẽ về môi trường với 3 chính quyền thành phố (Boras - Thụy Điển, Yokohama - Nhật Bản, Daegu - Hàn Quốc) và nhiều tổ chức trong khu vực và thế giới; huy động sự hỗ trợ kỹ thuật môi trường với các cơ quan hợp tác quốc tế và các đối tác như: USAID, JICA, DANIDA, WB, ADB... với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng từ các dự án, chương trình hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường...

Thành phố cũng đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số với 66 trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục; 15 hệ thống lấy mẫu tự động của các trạm quan trắc nước thải, nước mặt... và đã kết nối, tự động truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thành phố đã tăng tỷ lệ ngân sách đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật môi trường, công tác bảo vệ môi trường lên hơn 6% trong năm 2021 và hơn 9% trong năm 2022. Theo đó, thành phố đã đầu tư gần 4.967 tỷ đồng triển khai 7 dự án thu gom nước thải, nâng tỷ lệ thu gom nước thải hiện nay tại khu vực đô thị đạt đến 90%. Đà Nẵng đã và đang triển khai đầu tư, đưa vào vận hành 6 trạm xử lý nước thải với tổng công suất 340.500m3/ngày.

Các trạm xử lý nước thải tập trung trong các khu công nghiệp và Khu Công nghệ cao Đà Nẵng bảo đảm xử lý 100% trữ lượng nước thải thu gom được. Từ cuối năm 2017, thành phố đã bắt đầu thực hiện phong trào chống rác thải nhựa; từ năm 2018 đến nay, thành phố thực hiện phân loại rác tại nguồn và đang tạo cơ sở để tiến đến thực hiện quy định tại khoản 1, Điều 75 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 từ ngày 1-1-2025.

Thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường về xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường bãi chôn lấp rác sinh hoạt và bố trí mặt bằng điểm tập kết, trạm trung chuyển, xử lý rác sinh hoạt bằng công nghệ phù hợp, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường, thành phố đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành 2 trạm xử lý nước rỉ rác có tổng công suất 1.750m3/ngày; 2 trạm trung chuyển rác có tổng công suất 665 tấn/ngày và đang chuẩn bị đầu tư, nâng cấp các trạm trung chuyển rác khác. Ngày 25-11, tại lễ công bố Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND thành phố đã trao giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn (rác) sinh hoạt, công nghiệp và chất chải nguy hại tại bãi rác Khánh Sơn cho Công ty CP Tập đoàn AMACCAO với tổng vốn đầu tư 2.021 tỷ đồng.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn AMACCAO Nguyễn Hà thông tin: “Chúng tôi sẽ xây dựng nhà máy đốt rác phát điện có công suất xử lý rác 650 tấn/ngày với công nghệ của Công ty Martin (Đức) tại bãi rác Khánh Sơn. Chúng tôi đang bám sát tiến độ triển khai dự án do thành phố đề ra để đưa nhà máy vào vận hành từ quý 3-2026”... Những công trình, hạ tầng môi trường sau khi được hoàn thành và đưa vào vận hành không chỉ góp phần thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường, mà còn hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”, đô thị sinh thái