đoàn kết

Sự đoàn kết, gắn bó và tương hộ lẫn nhau là yếu tố quan trọng giúp chúng ta làm nên mọi thành công
Phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA 43), Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Sự đoàn kết, gắn bó và tương hộ lẫn nhau là yếu tố quan trọng giúp chúng ta làm nên mọi thành công.