Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc Tế La Lay tận tâm, tận lực vì sự bình yên của nhân dân
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay (BĐBP Quảng Trị) được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 22,572km đường biên giới với 5 mốc quốc giới và 2 cọc dấu; phụ trách 2 xã A Ngo và A Bung, huyện Đakrông. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng CKQT La Lay đã lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng.