đồng bằng bắc bộ

95% diện tích Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ có nước gieo cấy
Cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đến 15 giờ ngày 18/2 (ngày đầu tiên lấy nước đợt 2), tổng diện tích có nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2023-2024 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ là 470.773ha, đạt 95,5%, tăng 14,4% so với khi kết thúc đợt 1.