động vật hoang dã

Tái thả nhiều cá thể động vật rừng về môi trường tự nhiên
Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa phối hợp với Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) tiến hành tái thả 28 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.