dự án

Việt Nam đề nghị phối hợp với Campuchia về dự án kênh đào Funan Techo
Theo truyền thông Campuchia, kênh đào Funan Techo dự kiến dài 180km, nối cảng sông Phnom Penh với vịnh Thái Lan ở tây nam Campuchia.