Dự báo thời tiết ngày 11/2: Hà Nội đêm và sáng có mưa phùn và sương mù

Moitruong.net.vn

– Dự báo thời tiết ngày 11/2, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Hà Nội đêm và sáng có mưa phùn và sương mù

Dự báo thời tiết ngày 11/2 các khu vực trong cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, có nơi dưới 11độ
Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, có nơi 24-26 độ
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ
Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, vùng đồng bằng có nơi trên 23 độ; riêng vùng núi 16-19 độ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu Đồng Bằng trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi 18 – 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ; phía Nam 24-27 độ.
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; riêng phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, riêng phía nam 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 24 – 27 độ, phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ
Nhiệt độ cao nhất : 26 – 29 độ, có nơi trên 29 độ
Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ
Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 15-17 độ
Nhiệt độ cao nhất : 20-22 độ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Theo TTKTTVTW