El Ninõ

Dự báo hiện tượng La Nina sẽ xảy ra vào nửa cuối năm 2024
Theo dự báo Trung tâm Dự báo Thời Tiết Mỹ (National Weather Service's Climate Prediction Center - CPC), có 60% khả năng hiện tượng thời tiết La Nina sẽ xảy ra vào nửa cuối năm 2024 này.