gây ô nhiễm môi trường

Hà Tĩnh: Bèo tây xuất hiện ở biển Cửa Sót, gây ô nhiễm môi trường
Dọc bãi biển từ cảng cá Cửa Sót đến vùng giáp ranh với xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (dài khoảng 4km) bèo tây trôi dạt về một khối lượng rất lớn.