Gia Lai: Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

(Moitruong.net.vn) – Từ ngày 16/4 – 15/5/2018, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức phát động và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường với chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”.

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng là chủ đề của Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các quận, huyện, thị xã hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn thiết thực, có hiệu quả; huy động mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức tham gia lao động làm tổng vệ sinh cơ quan, đường làng, ngõ xóm, đường phố, giải phóng tồn đọng nước thải, rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật… đảm bảo mọi cơ quan, đường làng, ngõ xóm đều vệ sinh sạch sẽ.

Sở Y tế tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra xử lý rác thải y tế, tổng vệ sinh tại các Bệnh viện, Trung tâm y tế, trạm xá trên địa bàn; kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình cấp nước, nhà tiêu hợp vệ sinh cho các trạm y tế.

Bên cạnh đó, duy trì các hoạt động đến ngày Môi trường thế giới 5/6/2018 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn.

Thiên Bình

Chia sẻ