Gia Lai: Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Linh An|24/01/2022 00:30

Moitruong.net.vn – UBND tỉnh Gia Lai ra công điện chỉ đạo các sở ban ngành và các đơn vị chủ rừng tăng cường thực hiện biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, để chủ động trong công tác PCCCR và ngăn chặn có hiệu quả các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng (PCCCR).

Ảnh minh họa

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chức năng trên địa bàn huyện và UBND các xã, đơn vị chủ rừng tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; xây dựng kế hoạch, nắm bắt tình hình và tổ chức tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng không để phát sinh điểm nóng về phá rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật. Chỉ đạo các Ban Chi huy PCCCR cấp huyện đôn đốc các đơn vị chủ rừng, UBND các xã, các cộng đồng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng và các đơn vị đứng chân trên địa bàn tăng cường các biện pháp PCCCR; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”; quản lý chặt chẽ việc đốt thực bì để sản xuất nương rẫy, kiểm soát các đối tượng mang nguồn lửa vào rừng gây ra cháy rừng; chuẩn bị và sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có xảy ra cháy rừng.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN – Công an tỉnh kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chủ rừng, đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp PCCCR; quản lý bảo vệ rừng. Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng quản lý bảo vệ rừng tại gốc; hướng dẫn, đôn đốc các hộ nhận khoán bảo vệ rừng kiểm soát diện tích rừng được giao để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

Các đơn vị chủ rừng, lực lượng kiểm lâm triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và PCCCR, phân công lực lượng trực tại cơ quan và địa bàn, nhất là các vùng dễ xảy ra phá rừng, cháy rừng; kiểm soát chặt chẽ người ra vào các khu rừng có nguy cơ cháy cao. Nắm bắt tình hình và tổ chức kiểm tra, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, đặc biệt là tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép và cháy rừng xảy ra trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin để kịp thời phát hiện và dập tắt đám cháy, không để xảy ra cháy lớn; đồng thời, báo cáo ngay về Ban Chỉ huy PCCCR cấp huyện, cấp tỉnh để phối hợp chỉ đạo và huy dộng lực lượng chữa cháy khi cần thiết.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với lực lượng kiểm lâm, đơn vị chủ rừng tăng cường tuần tra, truy quét, phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng cứu kịp thời khi cháy rừng xảy ra.

Linh An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022