giá trị kinh tế

Xạ đen, cỏ ngọt, đông trùng hạ thảo được ưu tiên trồng xuất khẩu
Xạ đen, cỏ ngọt và đông trùng hạ thảo là 3 trong 16 cây dược liệu mà thành phố Hà Nội xác định ưu tiên trồng, phát triển theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (GMPWHO) nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn, có thể xuất khẩu trong tương lai.