Giải tuyên truyền “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” năm 2022

Gia Hân|31/10/2022 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chương trình nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” trên hệ thống thông tin cơ sở.

Ngày 23/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử thành phố tổ chức phát động Giải tuyên truyền “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” năm 2022 dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, xã, phường; các cơ quan báo, đài địa phương.

thanh-pho-moi-truong.png
Ảnh minh họa

Thông qua việc tổ chức Giải tuyên truyền, Ban tổ chức mong muốn nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” trên hệ thống thông tin cơ sở thành phố Đà Nẵng. Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện nội dung cụ thể sau:

UBND các quận, huyện, phường, xã; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giáo dục và Đào tạo; báo, đài thành phố quan tâm tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tham gia Giải tuyên truyền “Xây dựng Đà Nẵng - Thành ph Môi trường” tại địa phương, đơn vị mình nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham dự Giải; đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác trên các lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường; Văn hóa - Thông tin; Giáo dục; Cán bộ phụ trách các trang thông tin điện tử cơ quan, địa phương, đơn vị; phóng viên báo, đài địa phương...

Cung cấp thông tin Lễ phát động cho Cổng Thông tin điện tử thành ph để thực hiện các tin, bài, video clip truyền thông việc hưởng ứng tham gia Giải của cơ quan, địa phương, đơn vị mình.

Cổng Thông tin điện tử thành phố, Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng tăng cường công tác truyền thông Giải bằng nhiều hình thức phù hợp.

Cổng Thông tin điện tử thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị có tổ chức Lễ phát động để thu thập thông tin phục vụ công tác triển khai tin, bài, video clip tuyên truyền.

Bài liên quan
  • Đà Nẵng tìm kiếm đối tác xây dựng thành phố môi trường
    Đề án "Xây dựng thành phố môi trường giai đoạn 2021 - 2030", Đà Nẵng hiện là địa phương duy nhất của Việt Nam tiên phong phát triển theo định hướng TP môi trường. Trong đó, ưu tiên giải quyết các vấn đề môi trường trọng tâm, trọng điểm, kiểm soát tốt chất lượng môi trường; phấn đấu đến năm 2025 đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, có lộ trình đến năm 2030 theo hướng đô thị sinh thái.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải tuyên truyền “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” năm 2022