Giảm 30% thuế Bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết 2021

Moitruong.net.vn

– Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian giảm 30% thuế Bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến ngày 31/12/2021 để hỗ trợ ngành hàng không vượt qua đại dịch Covid-19.

Việc đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là một trong những giải pháp cần thiết. Việc này nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không nói chung và các doanh nghiệp hàng không nói riêng trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp đồng thời vẫn đảm bảo phù hợp với nguyên tắc quy định mức thuế bảo vệ môi trường.

Đề xuất kéo dài thời gian giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến 31/12/2021.

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; các bộ, ngành; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; VCCI để lấy ý kiến dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay.

Theo công văn Bộ Tài chính, ngày 27/7/2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Biểu thuế biểu thuế BVMT. Cụ thể, mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay sẽ quay lại mốc 3.000 đồng/lít kể từ ngày 1/1/2021.

Theo đánh giá, thiệt hại của ngành hàng không rất nghiêm trọng. Các doanh nghiệp hàng không phải gia tăng chi phí cố định để duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Các chi phí cố định bao gồm chi phí thuê máy bay, chi phí đậu đỗ và các chi phí thường xuyên.

Vì vậy, để góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn, giữ nguyên mức giảm thuế 2.100 đồng/lít với xăng dầu hàng không trong cả năm 2021. Dự tính, việc giữ nguyên mức thuế trong năm 2021 sẽ làm số thu giảm khoảng 860 – 960 tỷ đồng/năm.

Bộ Tài chính khẳng định, việc giảm thuế bảo vệ môi trường sẽ góp phần giúp doanh nghiệp vận tải hàng không giảm bớt gánh nặng tài chính, duy trì hoạt động kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường, việc hạn chế nhập cảnh được dự báo vẫn phải kéo dài thời gian thực hiện.

Minh Châu