giảm mưa

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, mưa tiếp tục giảm
Theo dự báo từ ngày 22/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa giảm dần.