giảm ùn tắc

Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giải pháp giảm ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất
Để giải quyết vấn đề ùn tắc và mất an ninh trật tư cho sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày 4/8/2022, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề xuất giải pháp gửi Uỷ ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Ninh.