giáo viên

Học sinh cả nước khai giảng ngày 5/9, học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất vào 22/8
Theo kế hoạch năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 5/8, khai giảng năm học mới diễn ra vào ngày 5/9 như mọi năm.